Synonymer till syfta

hänvisa, åsyfta, mena, anse, antyda, avse, påstå, tycka, ämna, avsikt, sträva