Synonymer till sviktande

vacklande, instabil, ostadig, osäker, osäkerhet, tvekande, tveksam, vinglande