Synonymer till svag

bräcklig, klen, ostadig, skör, spröd, vek, ömtålig, kraftlös, mager, spinkig, späd, svagt, tanig, tunn, ynklig, matt, orkeslös, slapp, trött, glanslös, klanglös, oreflekterad, slut, spak, uttröttad, otydlig, diffus, dimmig, grumlig, grötig, oklar, oskarp, sluddrig, suddig, vag, ringa, bagatellartad, betydelselös, futtig, , föga, knapphändig, lindrig, liten, måttlig, oansenlig, obetydlig, otillräcklig, skral, slå en signal, små, smått, telefonera, vagt, skröplig, dålig, skraltig, fragil, känslig, veklig, patetisk, ömklig