Synonymer till svårt

komplicerat, invecklat, krångligt, svår, krånglig, besvärlig, intrikat, knepig, komplicerad, omedgörlig, problematisk, strulig, tungrodd, marigt, vanskligt