Synonymer till svårligen

med svårighet, knappast, näppeligen