Synonymer till svårförstådd

komplicerad, försvårad, invecklad, komplex, krånglig, omständlig, svår