Synonymer till svår

avancerad, besvärande, obekväm, pressande, störande, besvärlig, betungande, bångstyrig, bökig, irriterande, jobbig, kinkig, knepig, krånglig, marig, mödosam, ohanterlig, prekär, påfrestande, påträngande, strulig, svårhanterlig, tröttsam, tålamodsprövande, vansklig, invecklad, grötig, komplex, komplicerad, klurig, finurlig, konstig, knivig, byggnad, sammansatt, försvårad, omständlig, svårförstådd, komplicerat, invecklat, krångligt, svårt, intrikat, omedgörlig, problematisk, tungrodd, kämpig, slitsam, kärv, barsk, bister, ansträngande, ansträngd, arbetsam, krävande, tung, tungt, motsträvig, obeveklig, oresonlig, be