Synonymer till suspekt

dubiös, tveksam, misstänkt, skum, dunkel, egendomlig, konstig, kufisk, mystisk, tvivelaktig, underlig, diskutabel, vag