Synonymer till susning

aning, förmodan, förnimmelse, känning, misstanke, tillstymmelse, varsel