Synonymer till surrogat

ersättning, arvode, gottgörelse, kompensation, substitut, ersätta, ersättare