Synonymer till supponera

förmoda, ana, anta, antaga, antagande, antar, presumera, tro