Synonymer till styrka

bekräfta, betyga, fastställa, intyga, konfirmera, tillstyrka, tillstå, verifiera, vidimera, belägga, bevisa, täcka, forte, fördel, favör, förmån, gagn, plus, privilegium, överläge, intensitet, bestyrka, försäkra, stärka, säga, godkänna, kraft, energi, force, ork, krafter, uthållighet, påvisa, indikera, visa, slagkraft, vitalitet, befästa, bättra, förbättra, rusta, upprusta, stödja, bevittna