Synonymer till strunta i

banga, stå över, ignorera, bortse, förbise, förbiseende, negligera, nonchalera, åsidosättande, underlåta, utelämna, slopa, avskaffa, skrota, stryka, ta bort, upphäva, utesluta, överge