Synonymer till strax

inom kort, därnäst, därpå, sedan, snart, om en stund, straxt, så småningom