Synonymer till straff

bestraffning, påföljd, konsekvens, sanktion