Synonymer till storslagenhet

prakt, glans, pompa, ståt