Synonymer till storlek

dimension, format, typ, mängd, antal, bestånd, drös, hop, kvantitet, volym, omfattning, grad, proportion, utsträckning, vidd