Synonymer till stoppa

avblåsa, hejda, avbryta, häva, sluta, upphäva, upphöra, avsluta, bryta, fullborda, fullgöra, färdigställa, slutföra, stänga, terminera, ända, avspärra, blockera, hindra, spärra, förhindra, avstyra, avvärja, stävja, bromsa, lugna, lägga band på, mota, motverka, stanna, avhålla, barrikadera, förebygga, försvåra, hämma, motarbeta, omöjliggöra, uppehålla, blockad, låsa, utesluta