Synonymer till stimulera

egga, hetsa, mana, uppmana, uppvigla, främja, befrämja, gagna, gynna, hjälpa, stödja, underlätta, understödja, öka, sporra, peppa, uppegga, uppmuntra, gaska upp, motivera, premiera, stötta