Synonymer till stigning

backe, backsluttning, lid, lutning, mark, sluttning, slänt, höjning, lyft, påslag, stegring, uppgång, öka, ökning, uppåtgående, stegra, stigande, uppsving, tilltagande, tillväxt, acceleration, förhöjning, höja, tillskott, tillta, växande