Synonymer till stegring

förhöjning, ökning, höjning, lyft, påslag, stigning, uppgång, öka, accelerera, främja, förhöja, höja, stegra, stiga, stigande, svälla, tillföra, tillta, tilltagande, utbreda, utvidga, vidga, växa