Synonymer till stegra

höja, förbättra, förhöja, lyfta, stiga, öka, ökning, intensifiering, uppgång, höjning, stigande, stigning, uppsving, accelerera, främja, stegring, svälla, tillföra, tillta, tilltagande, utbreda, utvidga, vidga, växa