Synonymer till status

läge, lokalisering, plats, position, sits, situation, ställning, tillstånd, rang, grad, klass, stånd, pose, rank, stativ, ståndpunkt, synpunkt, åsikt, befogenhet, behörighet, bemyndigande, beskaffenhet, fullmakt, kondition, licens, lov, medgivande, skick, tillåtelse