Synonymer till starta

anträda, börja, påbörja, begynna, initiera, inleda, gå av stapeln, komma igång, randas, uppstarta, grunda, anlägga, basera, bilda, etablera, grundlägga, inrätta, instifta, skapa, stadfästa, upprätta, påbörjad, introducera, öppna, igångsättande, start, utlösa, bygga, införa, styra, uppföra, utforma