Synonymer till start

avstamp, begynnelse, början, inledning, upprinnelse, inledningen, inledningsvis, igångsättande, påbörja, anträda, initiera, inleda, starta, upptakt, förspel