Synonymer till stadigvarande

beständig, evig, för alltid varande, konstant, oavbruten, fortgående, fortlöpande, ihållande, kontinuerlig, oupphörlig, ständig, bestående, evinnerlig, idelig, kronisk, oföränderlig, oupphörligen, outsinlig, permanent, varaktig