Synonymer till stadga

befästa, etablera, fastslå, inta, stärka, säkerställa, säkra, bestämmelse, fastställande, föreskrift, förordning, klausul, regel, regler, rättsregel, fastställa, bekräfta, belägga, besluta, bestämma, klubba, konfirmera, konstatera, spika, lag, lagfästa, reglemente, stabilisera, stabilitet, fasthet