Synonymer till stabilitet

fasthet, stadga, befästa, bestämmelse, fastställa, förordning, lagfästa, reglemente, stabilisera