Synonymer till stöta samman

krocka, kollidera, krascha, ramma, sammanstötning, smälla, stöta ihop