Synonymer till störning

buller, dån, ljudförorening, oljud, oväsen, väsen, rubbning, förskjutning