Synonymer till stödja

backa upp, främja, befrämja, gagna, gynna, hjälpa, stimulera, underlätta, understödja, öka, assist, assistera, bidra, bistå, bistånd, expediera, handleda, lindra, mildra, stötta, undsätta, sympatisera, tillstyrka, underbygga, verifiera, hjälp, staga, uppmuntra, uppmuntran, medkänna, samtycka, anbefalla, bekräfta, bifalla, intyga, konfirmera, styrka