Synonymer till stöd

hjälp, assistans, avlastning, bistånd, handräckning, handtag, nödrop, stötta, tjänst, medhåll, instämmande, support, tröst, uppmuntran