Synonymer till ståt

pompa, prakt, glans, storslagenhet