Synonymer till ständig

bestående, hållbar, ihållande, permanent, permanenta, varaktig, varaktigt, evig, alltid, beständig, evinnerlig, jaga, konstant, oupphörlig, outplånlig, oändlig, tidlös, ändlös, långdragen, fortlöpande, fortskridande, konsekutiv, kontinuerlig, oavbruten, pågående, under utveckling, idelig, envis, kontinuerligt, oupphörligen, kronisk, fortgående, stadigvarande, oföränderlig, för jämnan, hela tiden, ideligen, jämt, oupphörligt, ständigt, outsinlig, fast, stationär, oupphörl