Synonymer till stämma

klaffa, fungera, funka, lyckas, tajma, passa, bevaka, duga, justera, lämpa, matcha, se efter, sköta, ta hand om, vaka, vakta, överensstämma, röst, tona, ljuda