Synonymer till stämma överens

överensstämma, harmoniera, passa