Synonymer till ställningstagande

hållning, inställning, ståndpunkt, förhållningssätt, position, ställning, åsikt