Synonymer till ställföreträdare

ersättare, avbytare, inhoppare, reserv, substitut, suppleant, vikarie, representant, agent, delegat, företrädare, förtroendeman, ombud, ombudsman, ställföreträdande, tillfälligt tillförordnad