Synonymer till ställföreträdande

ombud, agent, delegat, företrädare, förtroendeman, representant, ombudsman, ställföreträdare, vice