Synonymer till ställa till

förorsaka, bringa, föranleda, orsaka, vålla, åsamka