Synonymer till ställa till förfogande

tillhandahålla, förse, saluföra