Synonymer till spy

kräkas, kasta upp, uppstöta, vomera, kräks, lägga pizza