Synonymer till sporadisk

enstaka, några få, slumpmässig, slumpartad, slumpvis, tillfällig, kortlivad, kortvarig, momentan, provisorisk, sällan, temporär, övergående