Synonymer till splittring

oenighet, konflikt, osämja, schism, split, tvedräkt, tvist, separation, avskiljande, bryta, skilsmässa, missämja, söndring, upplösning, brytning, sönderfall