Synonymer till splittrad

delad, isär, isärtagen, skild, kluven, ambivalent, tvådelad