Synonymer till spillra

rest, farit, kvarleva, kvarvarande, åkt, återstod, återstående, överskott, skärva