Synonymer till spegling

reflektering, reflektion, eftertanke, tillbakablick, reflexion, fundering, spegelbild, återsken, återspegling