Synonymer till spegla

reflektera, avspegla, begrunda, betänka, fundera, tänka, tänka efter, återkasta, återspegla, återge, avbilda, citera, skildra