Synonymer till spara

behålla, bibehålla, bevara, hålla kvar, konservera, skydda, slå vakt om, upprätthålla, vidmakthålla, vårda, hushålla, snåla, lagra, ackumulera, arkivera, förvara, hamstra, samla, tillvarata