Synonymer till spaning

sökande, undersöka, forskande, letande, spanande, spaningsarbete, analysera, efterforska, examinera, forska, granska, granskning, gräva, inspektera, klargöra, rekognoscera, skärskåda, sondera, studera, ta reda på, testa, utforska, utreda